wz
 
                                                       hlavní strana                    následující otázka    

1) Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

 kontrola kol a pneumatik   šrouby, ráfky, tlak, hloubka dezénu, cizí tělesa, tlak rezervy a upevnění

motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení, hydraulická zařízení a palivový systém (těsnost), množství provozních kapalin

vzduchojemy (vypustit kondenzát, protimrazová pumpa)

akumulátory -  upevnění, čistota a dotažení svorek, hladina elektrolytu – destilovaná voda

spojovací zařízení pro přípojná vozidla,  správnost připojení

světelná zařízení a registrační značka   kontrola, očištění

stav a neporušenost kabiny, zpětná zrcátka, stírací a odstřikovací souprava

provozní hmoty chladící systém, palivový systém, motor, spojka, servořízení, hydraulika a sklápění

povinné a nouzové vybavení    kontrola lékárničky, výstražného trojúhelníku, náhradních žárovek, zakládacích klínů, hasícího přístroje, montážního nářadí, zajištění sklop. kabiny, nastavení sedačky, bezpečnostní pás

nastavení volantu, sedadla, zrcátek.

bezpečnostní funkční kontroly 

spustíme motor a kontrolujeme tlak mazacího oleje, zásoby paliva, stav čističe vzduchu, funkci servořízení – vůle volantu

doba plnění zásobních vzduchojemů, zvuk motoru, těsnost vzduchové soupravy

před započetím jízdy musí být provedena funkční zkouška brzd vozidla (jízdní soupravy)

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz