wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    
10) Popište kontrolu a postup ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru

pravidelná kontrola klínových řemenů, chladícího dmýchadla a jeho upevnění, těsnost krycích plechů, stav znečistění žeber (vyfoukáme vzduchem)!

Za jízdy kontrolujeme teplotu motoru a oleje!!!

regulaci provozní teploty zajišťuje změna množství chladícího vzduchu, přiškrcením jeho průtoku nebo regulací dmýchadla

Ošetřování:

- odstraňujeme nečistoty (vyfoukání vzduchem, odmaštění)

-napnutí klínových řemenů

Regulace provozní teploty motoru:

Regulace teploty vzduchem chlazených motorů je zajištěna změnou množství chladícího vzduchu protékajícího přes chladící žebra válců a hlav válců.

To se provádí buď přiškrcením průtoku vzduchu žaluziemi či clonami, častěji však regulací otáček dmychadla.

Dokud je motor studený, jsou tyto clony uzavřeny nebo se nepřivádí do pohonu dmychadla žádný olej. S postupným zahříváním motoru dochází k otevírání clon, případně k dodávce tlakového oleje do hydraulické spojky pohonu ventilátoru, který se roztáčí a tím začíná proudit chladící vzduch na chladící žebra.

 

 

 

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz