wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    
14) Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

Zavzdušnění je nejčastější závadou palivového systému, kdy malé množství a nízký tlak paliva je příčinou nedostatečné funkce vstřikovačů a tedy i snížení výkonu nebo zastavení motoru.

příčin zavzdušnění je mnoho, proto musíme vycházet od nejbanálnější poruchy

nedostatek paliva v nádrži nebo špatně odvětraná nádrž (vzniká podtlak)

motor netáhne, jde nepravidelně (zanešené filtry, sklenička čističe)

prasklá hadice, trubka (nízkotlaký okruh)

volné šroubení (vymačkané těsnění, prasklý průtokový šroub)

 

Prohlédneme tedy všechna palivová potrubí, zjistíme poškozené nebo netěsné místo.

Poškozené potrubí vyměnit, netěsné spoje dotáhnout.

 

 

 

 

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz