wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    
16) Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru

 

Žhavé spaliny jsou ve výfukovém potrubí ochlazovány a zpomalovány

Hluk proudící výfukových plynů je tlumen akustickými tlumiči.

Plyny vychází s podstatně sníženým hlukem do atmosféry.

Kontrolujeme pohyblivost ovládacího mechanismu klapky výfukové brzdy (dle potřeby mechanismus promazáváme. Samotný hřídel klapky však nikdy nemažeme!!!)

Dbáme na seřízení výfukové brzdy podle předpisu výrobce

Dále kontrolujeme těsnost, neporušenost a upevnění všech částí výfukového systému (uvolněné nebo prasklé závěsy a netěsná místa ihned opravíme prorezavělé tlumiče hluku vyměníme)

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz