wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    

17) Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

Katalyzátor je zařízení, které výrazně snižuje množství škodlivých látek obsažených ve spalinách motoru (kysličník uhelnatý CO2)

Katalyzátor je umístěn ve výfukovém potrubí, , za sběrným potrubím, co nejblíže motoru.

Životnost ovlivňuje používání pouze bezolovnatého benzínu

Pozor na mechanické poškození.

Nemožnost roztahování auta při studeném startu, případně jízda s vypnutým zapalováním a zařazeným rychlostním stupněm.

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz