wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    
5) Popište postup při výměně kola

- zapnout výstražnou funkci směrových světel

- odstavit vozidlo mimo jízdní dráhu

- při výměně na vozovce nebo v její blízkosti vozidlo řádně označit výstražným trojúhelníkem, reflexní vestu na sebe!

- zajistit vozidlo proti pohybu parkovací brzdou a zakládacími klíny na opačné straně vozidla

- připravit nářadí a náhradní kolo

- povolit matice před zvednutím nápravy

- zvednout nápravu dle pokynů výrobce

- odšroubovat matice

- nadzvednout kolo a sejmout

- nasadit náhradní kolo a našroubovat matice

- dotáhnout matice, spustit nápravu

- plně dotáhnout matice (křížem)

-poškozené kolo upevnit do držáku

- sklidit nářadí, trojúhelník

- vyjmout klíny

- po cca 50 km utáhnout znovu matice

NOSNOST HEVERU MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ NOSNOST JEDNÉ NÁPRAVY!!!

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz