wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    

7) Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla

funkce dobíjení a mazání motoru je signalizována řidiči červenou kontrolkou nebo i akusticky

správná funkce mazání a dobíjení -    při nastartování a při jízdě nesmí svítit žádná kontrolka

případné projevy poruch

      svítí-li kontrolní svítilna i při otáčkách, alternátor nedává potřebný proud  - kontrola klínových řemenů, drátů.

    jsou-li v pořádku, můžeme pokračovat v jízdě do vybití akumulátoru

      pokud se rozsvítí kontrolka mazání, nastal pokles tlaku v motoru, nemůžeme pokračovat v jízdě a musíme vypnout motor

U řady nákladních automobilů  a autobusů je na přístrojové desce umístěn VOLTMETR. Po zapnutí elektrických obvodů klíčem spínací skříňky je na něm indikováno okamžité napětí akumulátoru. Je-li ručička za vyznačenou mezí, dobíjecí soustava přebíjí. Je-li naopak před ní, nedobíjí.

 

Mazání motoru

Červená kontrolka ve tvaru olejničky -na přístrojové desce.

Po nastartování motoru musí po chvíli zhasnout, tím je signalizována správná funkce

mazání motoru.

PORUCHY:

kontrolka se nerozsvítí- prasklá žárovka

kontrolka nezhasne - nedošlo k vytvoření potřebného tlaku v mazací soustavě motoru

nebo je závada na čidle. Vypneme motor, zjistíme závadu.

kontrolka se při jízdě rozsvítí nebo problikává - ztráta nebo úbytek mazacího tlaku

oleje. Ihned zastavíme, pokračujeme až po odstranění závady

 

Některé automobily mají na přístrojové desce umístěn tlakoměr oleje, který ukazuje

okamžitý tlak oleje.

 

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz