wz
 
    předchozí otázka                     hlavní strana                     následující otázka    

9) Popište signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup došlo - li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.)

signalizace teploty je zajištěna teploměrem na přístrojové desce nebo i varovnou kontrolkou přehřátí motoru.

postup při přehřátí motoru:

kontrolujeme výšku (množství) chladící kapaliny. Pozor na povolení zátky chladiče (možnost popálení), kontrola činnosti ventilátoru chladiče. Počkáme až kapalina vychladne alespoň pod 50°C. Přetlak horké páry může způsobit vážný úraz!!!

kontrola těsnosti chladící soustavy  - spojovací hadice, únik kapaliny

prasklý klínový řemen - nečinnost vodního čerpadla

kontrola činnosti termostatu - na dojetí je možno termostat vyřadit

možno přeřadit na nižší rychlostní stupeň, dojde ke zvýšení otáček motoru a zrychlí se tak oběh kapaliny v motoru a sníží se zatížení motoru.

zastavit vozidlo a ponechání motoru v chodu na volnoběh.

zajistíme co největší průchod vzduchu chladičem (kontrola úplného otevření clon před chladičem, případně sejmutí krycí dečky z otvoru vstupu vzduchu do chladič, je -li nasazena.

Je-li příčinou vadný termoregulátor, lze jej pro nouzové dojetí vyjmout.

 

 

 

 

     

TOPlist                                         Veškeré podněty a výhrady pište na email: jarda.matejka@seznam.cz